Direct

write register

yazma belleği

direct

direct ifadesinin anlamı (1) yönetmek (2) (turiste vb) yol göstermek (guide) olup, bu kelime de YDS yani KPDS'de en çok Read more

workstation

iş istasyonu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

wound core

sarılmış çekirdek

wrap-around

başa sarmalı

LEAVE A COMMENT