Direct Access

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workload

iş yükü

zone

bölge, yöre, alan

write cycle

yazma çevrimi

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT