Directory Class Container

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

zone

bölge, yöre, alan

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT