Directory Server

workstation

iş istasyonu

write current

yazma akımı

write head

yazma kafası

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workload

iş yükü

zone

bölge, yöre, alan

LEAVE A COMMENT