Directory System Protocol

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

write cycle

yazma çevrimi

write

yazma

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT