Disk Creation

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

write current

yazma akımı

write

yazma

working storage

çalışma belleği

write access

yazma erişimi, yazmak için

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT