Disk Set

workload

iş yükü

write head

yazma kafası

write enable notch

yazılabilir çentiği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT