Dispatcher Objects

workstation

iş istasyonu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write head

yazma kafası

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zone

bölge, yöre, alan

LEAVE A COMMENT