Distrubuted File System

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

write register

yazma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write head

yazma kafası

write enable notch

yazılabilir çentiği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT