Document Contents Architecture

write access

yazma erişimi, yazmak için

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

write head

yazma kafası

write current

yazma akımı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT