Domain Controller

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write access

yazma erişimi, yazmak için

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT