Domain Name Resolver (DNR)

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

write current

yazma akımı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write access

yazma erişimi, yazmak için

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write

yazma

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT