Domain Tree

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

wound core

sarılmış çekirdek

wrap-around

başa sarmalı

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT