Domain Tree Management

workload

iş yükü

write cycle

yazma çevrimi

workstation

iş istasyonu

write current

yazma akımı

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write head

yazma kafası

zone

bölge, yöre, alan

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT