Domain User

write current

yazma akımı

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

zone

bölge, yöre, alan

working storage

çalışma belleği

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT