DOS prompt

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

zone

bölge, yöre, alan

write enable notch

yazılabilir çentiği

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT