Dynamic Link Library (DLL)

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write

yazma

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

wound core

sarılmış çekirdek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT