E-Mail Address

write cycle

yazma çevrimi

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT