Edition

write enable notch

yazılabilir çentiği

wrap-around

başa sarmalı

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

edition

edition ifadesinin anlamı (kitap için) basım, baskı, yayın olup, bu kelime de YDS yani KPDS'de en çok çıkan kelimeler arasındadır.

LEAVE A COMMENT