EDP security

write current

yazma akımı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT