Eject

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write register

yazma belleği

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT