Eligible

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zone

bölge, yöre, alan

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT