Ellipsis

workload

iş yükü

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write access

yazma erişimi, yazmak için

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT