Emphasize

wound core

sarılmış çekirdek

emphasize

emphasize ifadesinin anlamı vurgulamak olup, bu kelime de YDS yani KPDS'de en çok çıkan kelimeler arasındadır.

write

yazma

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

LEAVE A COMMENT