Empty

write cycle

yazma çevrimi

workstation

iş istasyonu

empty

boş; boşaltmak

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

empty

empty ifadesinin anlamı (1) boşaltmak (2) boş olup, bu kelime de YDS yani KPDS'de en çok çıkan kelimeler arasındadır.

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT