Encryption

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

write head

yazma kafası

working storage

çalışma belleği

write access

yazma erişimi, yazmak için

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT