Endpoint

write register

yazma belleği

wound core

sarılmış çekirdek

write head

yazma kafası

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

wrap-around

başa sarmalı

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT