Energy

workstation

iş istasyonu

write register

yazma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

wound core

sarılmış çekirdek

Energy

erke, enerji

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT