Energy Function

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write register

yazma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write head

yazma kafası

workstation

iş istasyonu

wound core

sarılmış çekirdek

LEAVE A COMMENT