Enhanced Keyboard

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write current

yazma akımı

zone

bölge, yöre, alan

write head

yazma kafası

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

workstation

iş istasyonu

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT