Enter

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT