Enumeration Operation

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write head

yazma kafası

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write register

yazma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT