envelope

write head

yazma kafası

write register

yazma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workstation

iş istasyonu

wound core

sarılmış çekirdek

wrap-around

başa sarmalı

LEAVE A COMMENT