Environment Subsystem

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write head

yazma kafası

write cycle

yazma çevrimi

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT