Environment Variable

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zone

bölge, yöre, alan

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT