Epilogue

write head

yazma kafası

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

wound core

sarılmış çekirdek

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write register

yazma belleği

wrap-around

başa sarmalı

LEAVE A COMMENT