Equation Editor

wrap-around

başa sarmalı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

wound core

sarılmış çekirdek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write

yazma

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

LEAVE A COMMENT