Eraser

write access

yazma erişimi, yazmak için

workload

iş yükü

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT