Error Alert

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write

yazma

wrap-around

başa sarmalı

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write access

yazma erişimi, yazmak için

LEAVE A COMMENT