Ethernet Cart

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

write current

yazma akımı

zone

bölge, yöre, alan

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT