Even Number

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

workstation

iş istasyonu

write cycle

yazma çevrimi

zone

bölge, yöre, alan

write head

yazma kafası

write enable notch

yazılabilir çentiği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT