Event Viewer

write enable notch

yazılabilir çentiği

workstation

iş istasyonu

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workload

iş yükü

zone

bölge, yöre, alan

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT