Exclude

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

write register

yazma belleği

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT