Exclusive

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT