Execute

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

zone

bölge, yöre, alan

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

write cycle

yazma çevrimi

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT