Exit

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

write enable notch

yazılabilir çentiği

exit

çıkış

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write head

yazma kafası

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT