Expert System

write register

yazma belleği

wound core

sarılmış çekirdek

Expert system

Uzman sistem; bir uzmanlık alanına ilişkin tüm bilgileri ve çoğunlukla kurallar şeklindeki çeşitli akıl yürütme mekanizmalarını içeren yapay zeka uygulaması. Read more

wrap-around

başa sarmalı

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT