Exploded Pie

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

wound core

sarılmış çekirdek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write register

yazma belleği

write

yazma

LEAVE A COMMENT