Extended Attribute File

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

write access

yazma erişimi, yazmak için

write current

yazma akımı

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT