External Variable

wrap-around

başa sarmalı

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write

yazma

wound core

sarılmış çekirdek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

LEAVE A COMMENT